حریم خصوصی

هر وبسایت اینترنتی، بر اساس نوع محتوا و یا خدماتی که ارائه میدهند بخشی از اطلاعات کاربران خود را خواسته یا نا خواسته جمع آوری میکنند، از این رو باید کاربران اطمینان حاصل کنند که اطلاعات آنها در چه اندازه ثبت شده و از آن سوء استفاده نشود.

وبسایت روزانیت برای آگاهی بخشی در زمینه حریم خصوصی کاربران خود، خود را موظف به اطلاع رسانی در این مورد میداند.

در وبسایت روزانیت ممکن است اطلاعات زیر از کاربران جمع اوری شود:

  • نام و آدرس ایمیل که در فرم ها ثبت می شوند
  • فرم های مربوط به دیدگاه ها و کوکی آنها
  • اطلاعاتی که به هنگام ثبت نام کاربر در سایت جمع آوری می شوند
  • کوکی مربوط به شبکه های اجتماعی

وبسایت روزانیت به هیچ عنوان اطلاعات کاربران خود را در اختیار شبکه های تبلیغاتی، سایر وبسایت ها و غیره قرار نمیدهد و همچنین کاربران میتوانند اطمینان یابند که این اطلاعات در برابر عموم در وبسایت به نمایش در نخواهد آمد.