مرور برچسب

لنز زوم کننده

ساخت لنز هایی که میتوانند زوم کنند

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو نمونه اولیه لنزهایی برای چشم تولید کردند که با حرکات چشم کنترل میشود، استفاده کنندگان این لنز با دوبار چشمک زدن میتوانند زوم کنند و یا از زوم خارج شوند. لنزهای biomimetic از فیلمهای پلیمری کشیده ساخته شده اند که به سیگنالهای الکتریکی ایجاد شده توسط چشمان شما هنگام انجام حرکت ، مانند چشمک زدن پاسخ می دهند.…