مرور برچسب

رم

مشخصات رم های DDR5 چیست

به تازگی ، انجمن فناوری پیشرفته JEDEC، مشخصات DDR5 SDRAM را به طور رسمی اعلام کرد که به عنوان یک طرح برای حافظه سازان و طراحی پلتفرم های CPU در آینده با تغییر صنعت از DDR4 استفاده می شود. با این حال ، این کاری نیست که بتوانند یک شبه انجام دهند. JEDEC گروه صنعتی است که استانداردهای حافظه باز را توسعه داده و تنظیم می کند و شامل بیش از 300 عضو از…