مرور برچسب

رد دد ردمپشن برای کامپیوتر

Red Dead Redemption 2 در کامپیوتر بهترین گرافیک را دارد

به راحتی می توان بسیاری از پیشرفت های تصویری را با انتقال Red Dead Redemption 2 از کنسول به رایانه شخصی به وجود آمده است را دید. مسافت طولانی به خوبی ترسیم شده و به شما امکان می دهد بیشتر ببینید. روشنایی پیشرفته جهان بازی و انسداد محیط ، جهان بازی را با نورهای سایه دار تر ، غنی تر و سایه های زیاد اجسام وجود دارد. چرخه های روز و شب به طریقی که محیط…