مرور برچسب

جایی که برج های ساعت در فورتنایت قرار دارد

۳ مکان برج ساعت در فورتنایت، هفته هشتم

تمرکز بر روی زمان در فورتنایت: فصل 9، هفته هشتم با چند ساعت بازدید از نقشه به عنوان قسمتی از چالش جدید صبح پنجشنبه باز شد. چالشی که در آن بازیکنان باید از ساعت های مختلف دیدن کنند، به نظر ساده میرسد نه؟ این مکان ها جایی است که بازیکنان بازی فورتنایت میتوانند از ساعت ها دیدن کنند: Junk Junction، Neo Tilted، و Happy Hamlet هر کدام از این مکان ها…