مرور برچسب

بارداری

تاثیر اضطراب در دوران بارداری

تاثیر اضطراب در دوران بارداری می‌تواند تمام عمر با کودک بماند، اضطراب باعث آسیب مولکولی بر نوزادان می‌شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که استرس و اضطراب در دوران بارداری، می‌تواند به کودک آسیبی ‌وارد کند که تا آخر عمر باقی می‌ماند. محققان در دانشگاه ییل می‌گویند، اگر جنین در زمان جای گرفتن در رحم دایم در معرض هورمون‌های ناشی از اضطراب…