مرور برچسب

آپدیت جدید دوتا 2

Fast Queue آپدیت جدید دوتا ۲

در جدیدترین آپدیت دوتا 2 گزینه ای به بازی اضافه شده که شما هنگام جستجو برای پیدا کردن بازی با پیامی مواجه میشوید که از شما میپرسد آیا میخواهید نحوه جستجو به شکل Fast Queue باشد یا Slow Queue و در زیر آن هم ویژگی های این نوع جستجو بیان شده، در حالت Fast Queue بازی برای شما سریع تر پیدا میشود اما ممکن است در همان رولی که شما برای انتخاب هیرو انتخاب…