مرور رده

موفقیت

چگونه استعداد پنهان خود را کشف کنیم؟

حتما برایتان پیش آمده که از استعداد فردی در یک حوزه خاص شنیده باشید یا اینکه حرفهایی در مورد بی استعدادی فرد دیگر در زمینه ای به گوشتان خورده باشد. اما جدای از اطرافیان، انسانها معمولاً درک درستی از استعدادها و مهارت های خود ندارند. غالبا شناسایی استعدادها کار سخت و پیچیده ای است چون نیاز به زمان و تجارب گوناگون دارد. کار، وظیفه و یا مسئولیتی که…

۱۰ تغییر در ۳۰ سالگی برای رسیدن به موفقیت مادام العمر

بسیاری از جوانان عمدتا 20 ساله خواب منظمی ندارند یا از کم خوابی رنج میبرند یا پول خود را صرف موضوعات نه چندان مهم و کوتاه مدت هزینه میکنند، اما 30 سالگی زمان مناسبی برای تغییر این عادات و رفتار است تا شما بتوانید این سموم را از افکار و سبک زندگی پاک کنید. ما در روزانیت 10 شیوه برای سبک زندگی شما آماده کرده ایم تا به شما کمک کند در طول عمر خود به…