درباره روزانیت

آی تیوبسایت روزانیت در جهت آگاهی بخشی در موضوعات آی تی و سرگرمی و همچنین نقد و بررسی کالاهای دیجیتال برای یاری رساندن به مخاطبان خود قدم برمیدارد.

شروع فعالیت روزانیت مرداد ۱۳۹۷ میباشد.

aaa