۱۰ ایده برای دکوراسیون داخلی منزل

606

ھمه ی ایده ھای تغییر دکوراسیون مستلزم صرف وقت و ھزینه ی زیاد نیست. اگر به دنبال چند ایده برای طراحی دکوراسیون داخلی برای تغییر دادن خانه تان ھستید، این ١٠ مورد می تواند کمکتان کند.


۱- تنظیم چیدمان مبلمان و لوازم خانه را تغییر دھید: مبلمان را از کنار دیوار برداشته و سعی کنید آنھا در زوایای جدیدتر و گیراتر بچینید. مثلا قرار دادن کاناپه به صورت مورب در یک اتاق نشیمن باریک باعث می شود که اتاق وسیعتر نشان دھد.


۲- یک دیوار را رنگ کنید: یکی از دیوارھای مھم خانه که در معرض توجه نیز ھست را به رنگ دلخواھتان رنگ کنید. تابلوھا و لوازن ھنری از آن آویزان کنید و مبل جدید و زیبایی در آن قسمت قرار دھید. البته دقت داشته باشید که رنگ آن با سایر لوازم خانه ھماھنگ باشد.


۳- از گل و گیاه استفاده کنید: گل و گیاه می تواند حال و ھوای تازه ای به خانه بیاورد. اگر علاقه ای به رسیدگی به گل و گیاه ندارید، می توانید از گل ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنید. کیفیت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که به سختی می توان آنھا را از گل طبیعی
تشخیص داد.


۴- یک قالیچه محلی در نقطه ای بیندازید: قالیچه ھای محلی وسیله ی بسیار خوبی برای اتاق ھای گفتگو و نشیمن به شمار می رود. قالیچه ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنید و آن را پایین میز بیندازید.


۵- تابلو و آینه از دیوارھا آویزان کنید: تابلوھایی آویزان کنید که شخصیت و روحیه شما را منعکس کند. سعی کنید از قاب ھای تزئینی تر و زیباتر استفاده کنید. ھنگام آویزان کردن دقت کنید که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده باشد و گیرا باشد.


۶- مجسمه ھا را در یک جا جمع کنید: مجسمه ھا و پیکره ھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی از خانه که مورد توجه است کنار ھم قرار دھید. این مجسمه ھا را به صورت ھای فانتزی و متنوع بچینید.


۷- از کوسن ھای تزئینی استفاده کنید: این بالشتک ھا و کوسن ھای تزئینی به سادگی رنگ و بوی جدیدی به خانه می دھد و مبلمان منزل را نیز باشکوه تر جلوه میدھد.


” ۸- لامپ ھا و لوسترھا را عوض کنید: لوسترھا و ”مپ ھا جزء وسایلی ھستند که خیلی زود بر بیننده آشکار می کنند که سبک چیدمان خانه تان قدیمی است یا جدید. به دنبال لوسترھایی باشید که جدیدتر و فانتزی باشند، و ضمناً با لوازم و رنگ بندی خانه تان نیز ھماھنگ باشند.


۹- لحاف ھا و رواندازھا نیز مثل کوسن ھای تزئینی، به اتاقتان رنگ می دھد. این رواندازھا و روتختی ھا در انواع جنس ھا و رنگ ھا موجود می
باشد. با توجه به روحیه و سلیقه ی خود زیباترین را انتخاب کنید.


۱۰- لوازم اضافی را از جلوی دید بردارید: وسایل و لوازم اضافی باعث از بین رفتن جلوه ی اتاق می شود. برای برگه ھا، اسباب بازیھای بچه ھا، و
سایر اسباب و وسایلی که شکل اتاق را بر ھم می زند، جای مخصوصی تدارک ببینید

مطالب پیشنهادی