بهترین زمان برای بیدار شدن و رفتن به رختخواب

526

اگر صبح زود ار خواب بیدار میشوید تا برای کار خود را آماده کنید، الگوی خوابی نامناسب میتواند روی کیفیت زندگی شما تاثیر بگذارد. اما چه کاری برای بهبود الگوی خواب میتوانید بکنید؟

پروفسور کالین اسپای عضو دانشکده علوم عصبی بالینی دانشگاه آکسفورد است، او میگوید: ” رسیدن به عادت الگویی که برای آسایش شخصی شما خوب عمل می‌کند، بهترین استراتژی است. ما از تجربه ای که داریم می‌دانیم که هر روز از این تغییر در سبک زندگی و نتیجه ای که در تغییر شیوه عادات میگیریم متفاوت خواهند بود”

او توصیه میکند مقدار خواب مورد نیاز شما با فردی دیگر متفاوت است پس بنابر این میزان خواب خود را با دیگران تنظیم نکنید. ” خواب ضعیف یا ناکافی می‌تواند همه چیز در زندگی روزمره ما را تحت‌تاثیر قرار دهد، از وضعیت ما و نحوه تعامل ما با مردم تا بهره‌وری مان در کار.”

با این حال میدانیم که قوانین و ساعات کاری اجازه آزادی عمل را به ما نمیدهند و هر کس باید خواب خود را با توجه به شرایطی که دارد تنظیم کند، “مهم است که بدانیم یک ایده برای مدت زمان خواب ممکن است برای همه مناسب نباشید، زیرا افراد مختلف می توانند زمان های متفاوتی داشته باشند.

مطالب پیشنهادی