بازی دوتا ۲ سمی ترین جامعه آنلاین را دارد

395

یک مطالعه اخیر نشان داده است که ۷۴ درصد از کسانی که عناوین چند نفره آنلاین را بازی می کنند، در برخی از موارد با آزار و اذیت در بازی به پایان رسانده اند. یافته های Anti-Defamation League نشان می دهد که بازیکنان در بازی ها تهدیداتی مانند فیزیکی، سرقت و سایر اشکال از آزار و اذیت ها را تجربه کرده اند، و به نظر می رسد که بازیکنان Dota 2 بیشترین تجربه از این موارد را دارند.

در یک بخش از مطالعه، آزار و اذیت نمودار ADL در بازی ها تجربه شده است، نشان میدهد “به طور خاص در تجربیات پلیر ها از آزار و اذیت در چندین بازی برجسته آنلاین در ایالات متحده وجود دارد.” در این تحقیق ۱۵ بازی انتخاب شده که معیار آنها از این انتخاب گزارش های پلیر ها بوده است.

در بالای لیست، با ۷۹٪ از بازیکنان که در بازی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، بازی MOBA Dota 2 قرار دارد، چهار بازی بعدی Overwatch، PUBG،Counter Strike و League of Legends هستند که با ۵۱٪ از آزار و اذیت پلیر ها گزارش شده شده اند.

این مطالعه برخی از ایده های عوامل فاجعه آزار دهنده را در بازی ها ارائه می دهد. از لحاظ آزار و شکنجه مبتنی بر هویت، ۳۸ درصد از بازیکنان زن معتقدند که به دلیل جنس آنها مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و ۳۵ درصد از بازیکنان LGBTQ + به دلیل گرایش جنسی خود، مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. ۳۱ درصد از آمریکایی های آفریقایی تبار و ۲۴ درصد از بازیکنان لاتین، آزار و اذیت را بر اساس نژادهای خود و به ترتیب ۱۹ درصد از بازیکنان یهودی و مسلمان به دلیل دین خود گزارش کردند.

مطالب پیشنهادی